esmaspäev, 21. mai 2018

Hea lugeja!

Hea lugeja, veel paar päeva on aega lugemist varuda ja loetud raamatud tagastada.

Nädala lõpus, 24.-25. mail on raamatukogu suletud, kuna Pärnumaa raamatukogutöötajad harivad end iga-aastases seminarlaagris.
28. maist 3. juunini aga võtan veidi puhkust.

Suletud päevadel võib raamatud tagastada raamatukogu tagastuskasti.
Palun võimalike ebamugavuste pärast vabandust ja soovin kaunist kevade jätku!

Kommentaare ei ole: